News

阀门维护的要求

更新时间:2011-06-07 来源:

【新闻摘要】 美国机械工程师协会(ASME)对气体输送管线的指导-1992 192.745 联邦标准. 输送系统的阀门维修-----每个应急的输气管线阀门必须在不超过间隔15个月时间里进行检验和部分操作,并且每年至少一次。 美国机械工程师协会(ASME)对分输管线系统的指导-1992 192.747 联邦标准 - 阀门维修:输送系统。每个用于安全运行的分输系统阀门必须在不超过间隔15个月时间里进行检验...

阀门适当维护所需的工具和设备
1.        阀门扳手或可调扳手:用于开关阀门。
2.        固定扳手:用于上紧阀盖螺栓和拆除损坏的润滑注嘴。
3.        润滑油:在螺栓、注脂嘴、配件和阀杆区域使用MDS或相当的快速、高质量的润滑油。润滑油也可用于来防止碎屑。
4.        锉:用于去掉油漆和其他碎屑。
5.        钢丝刷:清理螺纹和润滑密封脂嘴的油漆,氧化物和其他异物。
6.        填料起出器:一个齿状装置用于将超级密封阀阀杆螺纹处填料起出。
7.        润滑密封脂注嘴接头:应备有富裕的。
8.        尼龙接头垫片:应备有富裕的。带金属垫片的Buna接头可能密封不行。
9.        高压密封脂注枪:液动枪工作压力为10,000psi配一个大头接头就可以。好的机械式注枪,同等压力的也可以用。
在阀门上不可使用管钳!!!
按如下步骤检查你的枪:
1.        液动枪可以在任何位置工作。如果你不得不将之升到一端,枪的液位会降低。如果你不得不增加液压油,注意要使用厂家推荐的特殊液压油。
2.        15000psi压力表就可以了。它可以提供给你注脂时的有用信息。
3.        检查大头接头垫片和卡口看看是否有裂纹缺口或碎屑妨碍密封脂嘴接入或泄漏。如有必要进行更换。
4.        液压注枪不用时,旁通阀应关闭。这样可以防止液压油漏出注枪。
5.        不要通过拿手柄来搬运注枪。这样回使活塞过载,有可能弯曲或折断活塞并可能损坏O型环。所新型VAL-TEX1400注枪带有锁定装置,当注枪不用时可以保护活塞。这并不意味着你可以通过拿手柄来搬运注枪。注枪的设计是通过缸体搬运,不是手柄。
6.        VAL-TEX提供液压注枪维修手册以帮助您排除故障和维修。
       
记住:合理地使用液压注枪可保证使用可靠并可降低维修费用
更多的工具和设备
用量卡:
  这里的用量卡给出了不同类型和尺寸阀门清洗液或润滑密封脂的大致用量。
永远记住,如果阀门是埋地的,延长管的容积应增加在你的计算中!!
Inside Diameter内径                Ounces Per Foot盎司/英尺
1/4"                                        0.5
3/8"                                        1.3
1/2"                                        2.0
3/4"                                        4.0

阀门润滑密封脂用量(盎司)

尺寸                WALWORTH旋塞阀                CAMERON球阀              GROVE球阀
  ½                        ½                                                 ---                                    ---
  ¾                        ½                                                 ---                                    ---
  1                        1                                                    ---                                    ---
  1 ½                      1                                                  ---                                   ---
  2                        3                                                      2                                    ---
  3                        4                                                      2                                   ---
  4                        5                                                      3                                   ---
  6                        9                                                      4                                   3
  8                       11                                                     5                                   3
10                        14                                                    6                                   4
12                        17                                                    9                                   4
14                        32                                                  10                                   4
16                        40                                                  11                                   5
18                        56                                                  18                                   5
20                        72                                                  20                                   8
22                        80                                                  22                                 10
24                        88                                                  23                                 10
26                        96                                                  26                                 12
28                        ---                                                  27                                 13
30                         112                                              30                                  14
32                        ---                                                  ---                                 14
34                        ---                                                  33                                 15
36                        ---                                                  42                                 16
38                        ---                                                  ---                                 16
40                        ---                                                  65                                 18
42                        ---                                                  67                                 18
48                        ---                                                102                                 22        

注:“K”型柱形密封脂重量约10.67盎司。8磅的箱子有12根。“J”型柱形密封脂大约重8.0盎司。8磅的箱子有16根。
1 盎司(ounce,oz)=28.3g  1英尺(foot)=304.8mm

VAL-TEX阀门清洗液(VALVE FLUSH):
以非石油产品调和而成,清洗液可以软化并去除固化的润滑油和密封脂。可安全地用于O型环密封,它不含任何酸、碱、溶剂和填充物。清洗液是依靠压力和渗透起作用的。
它包装于方便的塑料瓶中以减少浪费并和所有润滑油和密封脂相容。
VAL-TEX阀门润滑密封脂(Lube Sealants):
VAL-TEX提供多种润滑密封脂用于多种工况。对于一般多用途应用,我们推荐VAL-TEX型号80适用温度范围-20o to 500o F。对于低温工况,VAL-TEX型号50可适用于-50o to 400o F。还有其他润滑密封脂可以提供。

上海昊鹰润滑技术有限公司有与VAL-TEX相当的产品,如果您对您的应用有疑问,欢迎咨询!

 

LATEST NEWS

2011.06.20

公制与英制换算表(适用于阀门)

picture

 

 

2011.06.20

阀门标准对照表

picture

 

 

2011.06.20

阀门密封圈常用材料及其使用条件

picture